Sözlükte "epidemiyoloji" ne demek?

1. Salgın sayrılıkları inceleyen hekimlik dalı, salgınbilimepidemiyoloji